©  Foto:

Vild safari til SKOVEN på naturdestination Skovsgaard

Skoven byder på levesteder for næsten enhver smag - lys eller skygge, tørt eller fugtigt, køligt eller varmt, højt eller lavt - det findes her!

Skoven er det levested i Danmark, hvor der findes allerflest forskellige arter. Tag med på opdagelse når vi, forsynet med fangstgrej fra Det vilde naturværksted, går på jagt efter kæmperovbiller, mosskorpioner mider, mejere og andre fantastiske kræ.