©  Foto:

Lykkesholm Gods

Lykkesholm wird erstmals 1457 erwähnt. Das Hauptgebäude des Pachtgutes wurde 1800 errichtet. Kein öffentlicher Zugang.

Lykkesholm liegt nordwestlich des Dorfes Tryggelev, wo im Mittelalter ein Waffengut existierte. Das Hauptgebäude von 1867 besteht aus einem einflügeligen Gebäude aus gelben Ziegeln, einem Ziegeldach und einer Granittreppe.

Ein großer Teil des früheren Wirtschaftshofs wurde abgerissen, aber eine große Scheune aus dem Jahr 1900 ist erhalten geblieben.

Lykkesholms ejerhistorie

Lykkesholms første kendte ejer var Peder Mødeskal, som i 1478 lod godset og den nærliggende mølle arve til svigersønnen Hans Kortsen. Hans lod også sin søn - Mikkel Hansen Kortsen - overtage Lykkesholm, hvorefter en mere omfattende arvedeling end far-søn begyndte.  

Retten til de mange arvelodder nedarvet gennem generationer, førte fra 1547 til en årelang arvestrid om Lykkesholm.
I 1553 og igen i 1558 blev Jens Hvas fradømt sin del af godset, da Kortsen slægten kunne bevise, at de ejede 23 ud af de 24 dele som gården efterhånden var opdelt i. 

Gennem 1600-tallet var Lykkesholm ejet af slægten Pors, hvis datter Anne Rudbeksdatter Pors giftede sig med Mogens Eriksen Kaas. Herefter arvede Kaas-parrets søn Lykkesholm.

I 1749 opkøbte Frederik Ahlefeldt (Tranekær Slot) halvdelen af herregårdene Lykkesholm og den nærliggende Holmegaard. Efter seks år med retslige processer mod arvingerne købte Ahlefeldt den sidste halvdel af godset i 1755.

Frem til 1928 var Lykkesholm gods under stamhuset Ahlefeldt, med hovedsæde på Broløkke Herregård.
Stamhuset Ahlefeldt sikrede, at godset fremadrettet ikke blev delt mellem mange arvinger eller forsvandt ud af slægtens eje. Siden overgangen til fri ejendom, har Lykkesholm haft forskellige private ejere.

Offentligheden har ikke adgang til Lykkesholm.

Læs mere om Lykkesholms ejerhistorie, tjenestefolk, bygninger og kulturmiljø på danskeherregaarde.dk