©  Foto:

Spaziergang 2 km: Longelse Bondegårdsskov

2 km lang rundtur gennem den uberørte skov. Siden 1940 har skoven fået lov til at udvikle sig på egen hånd, uden menneskers indflydelse.

Det kan du opleve…


Den vilde natur

Skoven har i over 80 år har været uberørt og har derfor udviklet sig til et levested for mange dyre- og plantearter. Her trives både en forskelligartet plantefauna og et rigt dyreliv. Hjortevildtet skjuler sig blandt de mange træer og nyder at spise af de mange mindre, selvsåede træer. Insekter trives i de mange rådne træstammer, og tiltrækker et rigt fugleliv.

Planter

Floraen i skoven stortrives, hvilket gør, at der er rig mulighed for at opdage flere typer danske orkideer, som tyndakset gøgeurt og ægbladet fliglæbe. I forårsmånederne når anemonen blomstrer så fint, kan man også finde andre arter end den klassiske hvide anemone. Her vokser også gule anemoner og en krydsning af de to arter, nemlig en svovlgul anemone.

Turforslag: Gå en runde i skoven

Parker ved Spodsbjergvej og gå ned ad markvejen, indgangen til skoven findes få meter efter du har passeret skovbrynet. Gå en runde inde i skoven eller undersøg den på egen hånd, der er nemlig fri færdsel i skoven. Tidligere tilhørte skoven den lokale bondegård, der også sørgede for at få den fredet mod tvangshugst i 1940. Inde midt i skoven finder man tegn fra en tidligere lergrav, hvor der vokser skvalderkål og snebær.